Provinciale Werking

Om een goede en zelfstandige werking in de plaatselijke werking te verzekeren, werden de volgende provinciale initiatieven opgestart.

 • Algemene Ledenverqadering
 • Jaarlijks (maart / april) wordt een initiatief voorzien voor alle medewerkers van de LDB waarin we de ledenbeweging, de financieën en de planning voor het komende werkjaar bestuderen en zo nodig bijsturen.

 • Stuurgroep
 • De stuurgroep is het proivinciaal bestuursorgaan voor de brancardiers.
  De afgevaardigden komen uit de plaatselijke brancardiers afdelingen en zo mogelijk verspreid uit de gehele Provincie.
  Deze groep coördineert zoveel mogelijk plaatselijke afdelingen, jongerenwerking, werkgroepen, promotie, enz…
  Zij zorgen ook voor een vertegenwoordiging in de raad van bestuur van LDB vzw.
  De nodige vergaderingen worden georganiseerd in de loop van het werkjaar.

 • Redactiegroep Zomaar een Contact en Kalender
 • De twee werkgroepen verzamelen zoveel mogelijk materiaal en zorgen zo voor de samenstelling van het drukwerk, maken prijsafspraken, enz.
  Deze werkgroepen komen volgens de noden in het jaar samen.

 • Werkgroep provinciale activiteiten
 • Activiteiten zoals: terugkomdag, Limburgse Banneuxdag, eetdag, brunch, nieuwjaarsconcert, e.d. worden georganiseerd om onze werking uit te dragen en om de dalende kalenderverkoop te compenseren. Deze werkgroep kan ook samen vergaderen met de stuurgroep.