Plaatselijke Werking

De werking van de Brancardiers en de medewerkers speelt zich vooral af in de afdelingen.
Het afdelingsbestuur komt regelmatig samen om activiteiten voor te bereiden en te evalueren.
Belangrijke afdelingsactiviteiten zijn oa: de Sint-Barbaraviering, ontmoetingsmomenten met zieken, bedevaarden met zieken naar Banneux en Lourdes, de kalenderverkoop enz…
Alle brancardiers en vrijwilligers zijn voor inzet verzekerd bij D.V.V. verzekeringen, via L.D.B. vzw – vrijwilligersverzekering.

 1. De plaatselijke groep of afdeling als feitelijke vereniging
 2. De meeste afdelingen zijn feitelijke verenigingen. Dit zijn verenigingen zonder eigen rechtspersoonlijkheid. Ze zijn opgericht op vrijwillige en duurzame basis, voor ons met als doel zich in te zetten voor zieken en zorgbehoevenden. Dit zowel thuis, in de parochie, in Banneux, in Lourdes als bij andere activiteiten. Ook willen we ertoe bijdragen dat zieken zoveel mogelijk opgenomen worden in het gewone gemeenschapsleven.
  De eventuele opbrengsten van de vereniging komen enkel de vereniging zelf ten goede.

 3. Het statuut van de vrijwilliger
 4. Halverwege 2006 is het statuut van de vrijwilliger goedgekeurd door de Kamer van volksvertegenwoordigers. Dit wil zeggen dat wij vanaf nu hiermee rekening moeten houden. We overlopen kort de verplichtigingen en wat wij als brancardiers zullen moeten doen om hieraan te voldoen.

  • Elke vereniging moet zijn vrijwilligers informeren over de doelstellingen, verzekeringen en vergoedingen die ze uitdeelt. Dit kan via een brief of de website.
  • De verplichte verzekering Burgelijke aansprakelijkheid is volledig geregeld via de verzekering van LDB vzw.
  • Ook voor werklozen en bruggepensioneerden maakt het vrijwilligersstatuut het makkelijker om mee te doen. De nieuwe regels bepalen immers dat je vanaf het moment dat er een aanvraag ingediend werd bij de RVA, jouw vrijwilligerswerk zonder problemen kan. Als je daarna een negatief advies krijgt, moet je wel stoppen. Als je niets hoort, mag je ervan uitgaan dat alles in orde is.