Organisatie

Naam en zetel van de vereniging:

L.D.B. (Limburgse Diocesane Bedevaart) vzw
Tulpinstraat 75
3500 Hasselt (Kiewit)

Tel: 0479/24.29.18
Email: ldb.vzw@telenet.be
Website: www.lourdeslimburg.be

Openingsuren secretariaat:
Maandag, woensdag van 10.00 u 14.00 u of op afspraak

Bankrekeningnummer:
BELFIUS
IBAN: BE54-784-5501814-97
BIC: GKCCBEBB

Voorzitter L.D.B. vzw:
Paul Gielen
Adres: Kennedylaan 9, 3700 Tongeren
GSM: 0479/54.22.81
Email: paul.gielen4@telenet.be

Onder-voorzitter L.D.B. vzw en voorzitter brancardiers:
Peter Truyers
Adres: Schootstraat 137, 3550 Heusden
GSM: 0478/53.34.83
Email: petertruyers@hotmail.com

Doelstellingen

  • Ons motief is: zieken en mindervaliden uit onze leefomgeving trachten te betrekken bij het verenigingsleven, om ze alzo uit hun isolement te halen door groepsvorming van zieken en gezonden samen.
  • Wij trachten onze zieken regelmatig te bezoeken en hun te begeleiden op bedevaarten.
  • In de mate van het mogelijke doen wij dienstbetoon aan zieken:
    bv. info rond uitleenmateriaal, ziekenvakanties, …
  • Onze leden trachten wij regelmatig bij te scholen in vormingsmomenten.
  • Wij ondersteunen ook activiteiten met zieken en gezonden om die samen te organiseren:
    bv. een wandeling, Limburgse dag in Banneux, andere uitstappen, Lourdesavond, een filmavond, bezoek achter de schermen van een OCMW of een ziekenhuis.

Verzekeringen
De LDB vzw zal voor al haar medewerkers een verzekering afsluiten die geldt bij de organisatie van activiteiten op plaatselijk vlak en te Lourdes.
Deze verzekering omvat de burgerlijke aansprakelijkheid en een waarborg rechtsbijstand.
Onze vezekeraar is : D.V.V. verzekeringen

Vergoedingen
De medewerkers van de LDB of haar aangesloten afdelingen betalen geen enkele vergoeding voor de medewerking als vrijwilliger.
De vereniging betaalt wel aan de vrijwilligers de reële kosten, gemaakt voor de vereniging, terug op basis van voor te leggen bewijskrachtige kostennota’s.

Geheimhoudingsplicht
De omgang met de informatie die de vrijwilliger ontvangt van vb. een zieke, moet met de nodige discretie gebeuren.
Het doorgeven van die informatie moet zo gebeuren dat de belangen van de brancardiers als organisatie niet geschaad worden. In die zin zijn de vrijwilligers gehouden aan de geheimhoudingsplicht.