Ledenblad

Zomaar een contact

Het boekje verschijnt driemaal per jaar en wilt eenvoudig maar ook informatief en ontspannen wat verzet brengen bij de lezers.
Gaandeweg is het idee gegroeid om er ook wat ledeninformatie in onder te brengen, zodat het nu tezelfdertijd gaat fungeren als ledenblad van de Limburgse Diocesane Bedevaart en de brancardiers.

Volgende inhoudelijke rubrieken komen meestal aan bod:

  • bezinnende inleiding
  • een interview met een zieke of een verslag van een activiteit
  • allerhande info rond lopende activiteiten
  • een beetje historiek (bv: rond het mijnverleden, processie of een Maria-kapelletje)
  • een informatief artikel “Voor u gelezen”
  • nieuws uit de verschillende plaatselijke afdelingen
  • een zoekershoekje of puzzel
  • enz….

Artikels voor rubrieken of reacties zijn altijd welkom, zowel voor ons ledenblad als voor onze website. Je kunt deze artikels sturen naar onderstaand e-mailadres.
ldb.vzw@telenet.be

ABONNEMENT

Een abonnement op onze periodieke uitgave van ‘Zomaar een Contact’ financiert, naast de jaarlijkse kalenderverkoop, ook de ziekenwerking van de Limburgse Diocesane Bedevaart. Momenteel zijn er ca. 1000 abonnees.

De jaarlijkse abonnementsprijs is slechts 8,00 €.
Met dit abonnement ben je ook meteen lid van onze vereniging.

Een abonnement kan je bestellen via ons secretariaat of een afdelingsverantwoordelijke van de brancardiers in de buurt
of door overschrijving van 8,00 € op rekeningnummer BE54-784-5501814-97